آیا واقعا دستگاه مایکروفر یا مایکروویو سرطانزا است؟

[ad_1]

آیا واقعا دستگاه مایکروفر یا مایکروویو سرطانزا است؟

آیا واقعا دستگاه مایکروفر یا مایکروویو سرطانزا است؟

 

یکی از مباحثی که مصرف‌کنندگان دستگاه مایکروفر را نگران می‌کند؛ شایعاتی مبنی بر سرطان‌زا شدن غذاهایی که در این دستگاه قرار داده می‌شوند یا از بین رفتن کامل ارزش غذایی غذاهای گرم یا پخته شده با آن است.

[ad_2]

لینک منبع